Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

Dzienny Dom ,,Senior+ w Łąkiem

Dzienny Dom ,,Senior+

w Łąkiem

Ośrodek wsparcia - Dzienny Dom „Senior +” w Łąkiem powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2021 -2025, Edycja 2023 - Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”. Przyznana dotacja na zrealizowanie zadania wyniosła 214 739,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania to 324 530,01 zł.

W listopadzie 2023 r. Dzienny Dom „Senior+” został włączony w strukturę organizacyjną Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem. Znajduje się na parterze wyremontowanego, dostosowanego i wyposażonego do potrzeb Seniorów budynku zlokalizowanego w miejscowości Łąkie 41, gmina Skępe.

Kontynuując realizację zadania publicznego Gmina Skępe wnioskuje o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024, Moduł II – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa, Gmina Skępe będzie mogła  podnieść standard usług świadczonych osobom starszym z terenu gminy Skępe, stworzyć im warunki do aktywnego starzenia się, zapewnić pełny udział w życiu społecznym, poczucie bezpieczeństwa.

Proponowany poniżej  zakres działalności Dziennego Domu ,,Senior+” jest szeroki, pomoże zorganizować czas w ciągu dnia, zaspokoić potrzeby towarzyskie i kulturalne, zadbać o kondycję fizyczna i psychiczną Seniorów z gminy Skępe.

Utworzony  Dzienny Dom ,,Senior+” jest ośrodkiem wsparcia  dla Seniorów  nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, w którym będzie zapewniona 8-godzinna oferta usług uwzględniająca potrzeby oraz ograniczenia Seniorów, w tym co najmniej jeden gorący posiłek,  a także organizacja usług:

- socjalnych,

-edukacyjnych,

-kulturalno-oświatowych,

- aktywności ruchowej lub kinezyterapii,

-sportowo-rekreacyjnych,

-aktywizujących społecznie zmierzających do integracji międzypokoleniowej,

- terapii zajęciowej.

Dzienny Dom Senior+ w Łąkiem będzie udzielał wsparcia dla 30 podopiecznych, którzy z różnych przyczyn, potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do ośrodka wsparcia - Dziennego Domu ”Senior+” w Łąkiem

Zapraszamy seniorki i seniorów którzy ukończyli 60-ty rok życia do aktywnego spędzenia czasu wolnego w naszym domu. Ośrodek wsparcia przewidziany jest dla grupy 30 osób, mieszkańców naszej gminy. Mamy obecnie wolne miejsca (przewidziana też jest lista rezerwowa).

Zapewniamy możliwość udziału w różnych formach aktywności fizycznej, umysłowej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Zapewniamy:

- wykwalifikowaną kadrę,

- gorący posiłek,

- zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki, itp.),

- terapię zajęciową, zajęcia z animatorem (terapię ogrodniczą, warsztaty kulinarne, artystyczne, garncarskie, muzyczne, itp.),

- zajęcia usprawniające ruchowo (nordic walking, spacery, itp.),

- zajęcia rekreacyjne (organizowanie wycieczek, ogniska, itp.),

- współpracę z instytucjami, imprezy kulturalne, mające wpływ na poprawę życia seniorów, stworzenia warunków do integracji i solidarności wewnątrzpokoleniowej oraz międzypokoleniowej.

- korzystanie z usług fizjoterapeuty.

Szczegółowe informacje dot. w/w placówki oraz rekrutacji można uzyskać
u pracowników socjalnych w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Skępem ul. Dworcowa 9,  tel.  54 306 75 76

Serdecznie zapraszamy !

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny